Do We Ship Tongkat Ali To Sweden?

Yes, we do ship TKA 1:200 Tongkat Ali to Sweden, We ship orders to Sweden from our United Kingdom or Netherlands based warehouses using various different couriers depending on your specific location and order size.

Tongkat Ali orders sent to Sweden have zero customs/import fees applied to goods, so you've no need to worry about any extra duties or fees on delivery.

Äger du Ship Tongkat Ali till Sverige?

Ja , vi skickar TKA 1: 200 Tongkat Ali till Sverige , Vi sänder order till Sverige från våra brittiska eller Nederländerna baserade lager med olika kurirer beroende på viss plats och order .

Tongkat Ali order skickas till Sverige skickas från EU och har därför inga tull / importavgiftertillämpas på varor .

Du kan ställa in språket i resten av vår webbplats med hjälp av Google translate väljare finns i sidfoten på webbplatsen.